به وبلاگ هنرستان شیخ بهایی خوش آمدید

برگ سبزی است تقدیم به معاونان عزیز در مدارس

شرح وظایف معاون اجرایی مدارس

" شرح وظايف معاون اجرايي مدارس    مرداد ماه 1389 -  27/ 710 "

معاون اجرايي : شاغل اين پست با رعايت اصول و موازين شرعي و اسلامي تحت نظارت مدير عهده دار وظايف ذيل مي باشد :

=همكاري و تعامل با مدير و ساير معاونين در فراهم سازي زمينه لازم جهت تحقق بخشيدن به اهداف مصوب دوره يا دوره هاي تحصيلي با همكاري و مشاركت كاركنان ،‌دانش آموزان و اولياي آنها و با بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي داخل و خارج از مدرسه .

=ايجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفا شدن استعدادهاي مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت هاي فردي آنها .

=همكاري در برنامه ريزي به منظور جلب مشاركت معلمان و ساير كاركنان مدرسه براي ايفاي نقش تربيتي .

=همكاري در ايجاد هماهنگي بين عوامل انساني مدرسه جهت اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي بر اساس ضوابط و مقررات .

-همكاري در جهت حسن انجام فعاليت ها و وظايف كاركنان مدرسه و ارزشيابي مستمر از عملكرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنين شناسايي كاركنان كوشا ، ساعي ،‌فعال و شايسته با همكاري ساير كاركنان و معرفي به مدير به منظور تقدير و تشويق آنها .

=همكاري در برنامه ريزي ،‌نظارت و اجراي فعاليت هاي عمومي و فراگير نظير مراسم آغازين ،‌مناسبت ها ، ايام ا... ، نماز جماعت ، فعاليت هاي قرآني و گروهي و مسابقات فرهنگي ،‌هنري و ورزشي ، بازديدها و اردوهاي آموزشي و پرورشي .

=توسعه مهارت هاي حرفه اي خود و شركت در دوره هاي مربوط ،‌گردهمايي ها ، جشنواره ها  و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات .

=همكاري در تهيه ، تنظيم و اجراي برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و امتحانات و استخراج نتايج آن و اطلاع رساني به موقع به اوليا و دانش آموزان جهت ارائه به مدير .

=تجزيه و تحليل نتايج ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ، تربيتي و انضباطي و نيز حضور و غياب دانش آموزان با همكاري ساير كاركنان و معلمان و اطلاع رساني به موقع به اوليا و دانش آموزان .

=همكاري در ايجاد زمينه براي بهبود وضعيت دانش آموزاني كه دچار افت تحصيلي ، ناهنجاري هاي رفتاري اخلاقي، ‌نارسايي هاي جسماني و مشكلات خانوادگي مي با شند ، با حفظ اصل رازداري و در صورت لزوم معرفي آنها به مدير جهت اقدامات مقتضي .

=مراقبت و رسيدگي به حضور و غياب كاركنان اداري و آموزشي و اتخاذ تدابير لازم براي انجام وظايف آنها در غياب ايشان با همكاري ساير كاركنان .

=حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز كار روزانه و مادامي كه برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي در جريان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامي دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .

=همكاري در برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات مرتبط ( گروه هاي آموزشي و شوراهاي مدرسه ، انجمن اوليا و مربيان ،‌شوراي معلمان و شوراي دانش آموزي و ... ) و زمينه سازي براي حضور فعال اعضا و نيز نگهداري سوابق و صورت جلسات مربوط .

=همكاري با مدير در آماده سازي فضا و تجهيزات قبل از آغاز سال تحصيلي و همچنين برنامه ريزي و نظارت بر تجهيز ، توسعه و حفظ و نگهداري اموال ،‌فضاها و تجهيزات آموزشي و پرورشي .

=برنامه ريزي ، ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط .

=تهيه و تنظيم دفاتر رسمي مدرسه و مدارك پرسنلي كاركنان برابر مقررات و در زمان مقرر .

=اطلاع رساني و اجراي بخشنامه ها ،‌دستورالعمل ها ، آيين نامه ها ، شيوه نامه ها و ... ارجاعي از سوي مدير در چارچوب وظايف محوله .

=تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليت هاي مدرسه يا همكاري و مشاركت عوامل مربوط جهت ارائه به مدير .

=تحويل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسايل مدرسه در صورت تغيير سمت به مسئول مربوط طبق مقررات .

=پاسخگويي و اطلاع رساني به موقع به والدين ،‌دانش آموزان ، كاركنان و ساير مراجعين برابر ضوابط و مقررات .

=انجام كليه امور مربوط به كار با سامانه هاي الكترونيكي ( بكفاي تحت وب ، دانش آموزي و ... )

=انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آبان ۱۳۹۰ساعت 21:7  توسط همکاران هنرستان شیخ بهایی  |